اخذ استاندارد

آسانسورهای شرکت اوج گستران استاندارد یا سفارشی شده اند تا به طور کامل با معماری و سیستم نرم افزاری ساختمان شما هماهنگ شوند و برای تمام انواع ساختمان ها مناسب هستند.

 

استاندارد آسانسور

استاندارد آسانسور :

استاندارد آسانسور برای امنیت بیشتر افراد در نظر گرفته می شود وشامل موارد زیر می باشد :
الزامات مربوط به سرعت بالا آمدن آسانسور
سیستم های تشخیص درب جهت باز و بسته شدن به موقع درب برای کاهش خطر ورود و خروج افراد در زمان استفاده آنها از آسانسور
مکانیزم قفل درب آسانسور
مجهز به سیستم ضد حریق بودن آسانسور
مجهز بودن به سیستم روشنایی
مجهز بودن به ابزار ایمنی در آسانسور
استاندارد بودن فاصله سقف آسانسور تا دیوار
تهویه مناسب داشتن آسانسور
آسانسور به گونه ای باید طراحی شود که افراد احساس راحتی کنند