جدول ابعاد و ظرفیت کابین آسانسور

جدول انتخاب ظرفیت کابین و عرض درب بر اساس ابعاد چاهک آسانسور کششی

ظرفیت سطح مفید کابین نوع و عرض درب کابین با ارتفاع 200 سانتیمتر نوع و عرض درب طبقات با ارتفاع 200 سانتیمتر حداقل ابعاد چاه (ریل وزنه پشت کابین) حداقل ابعاد چاه (ریل وزنه بغل کابین)
نفر KG حداقل متر مربع حداکثر متر مربع نوع درب کابین عرض cm نوع درب طبقه عرض cm عرض cm عمق cm عرض cm عمق cm
4 320 0.79 0.97 تلسکوپی 70 لولایی اتومات 70 140 140 150 130
سانترال 70 اتومات 70 150 130 150 130
5 375 0.98 1.16 تلسکوپی 80 لولایی یا اتومات 80 150 150 160 140
سانترال 80 اتومات 80 170 140 170 120
6 450 1.17 1.30 تلسکوپی 80 لولایی یا اتومات 80 160 160 180 150
سانترال 80 اتومات 80 170 150 180 140 سانترال 80 اتومات 80 170 170 190 150
7 525 1.31 1.44 تلسکوپی 80 لولایی یا اتومات 80 160 160 190 150
سانترال 80 اتومات 80 170 160 190 140
8 600 1.45 1.58 تلسکوپی 80 لولایی یا اتومات 80 160 180 190 160
سانترال 80 اتومات 80 170 150 180 140 سانترال 80 اتومات 80 170 170 190 150
9 675 1.59 1.72 تلسکوپی 80 لولایی یا اتومات 80 160 190 200 160
سانترال 80 اتومات 80 170 180 200 150
10 750 1.73 1.88 تلسکوپی 80 لولایی یا اتومات 80 170 200 210 170
سانترال 80 اتومات 80 170 190 210 160
13 975 2.15 2.82 تلسکوپی 90 لولایی یا اتومات 90 190 210 220 180
سانترال 90 اتومات 90 190 200 220 180

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید

09125570852 – 44867966 021

Email WhatsApp WhatsApp Telegram