پروژه برج سولماز دارای ۳ دستگاه آسانسور ۱۷ توقف که متشکل از ۱ آسانسور مسافر بر با ظرفیت ۱۶ نفر و ۱ آسانسور بدون موتورخانه MRL با ظرفیت ۱۶ نفر و ۱ آسانسور باربر با ظرفیت ۱۶۰۰ کیلوگرم و همگی آسانسورها با سرعت ۱/۶ متر بر ثانیه خدمات میدهند

کار روی برج سولماز

کار روی برج سولماز

 

کار در برج سولماز

کار در برج سولماز

نمونه کارهای مشابه