حسن چگینى

مدیر عامل<br>

سابقه کار: ٣٠ سال مدیریت دولتى

تحصیلات: کارشناسى مدیریت استراتژیک

احسان چگینى

بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره <br>

سابقه :١۵ سال داراى مدرک مدیرفنى از وزارت صنعت و معدن

تحصیلات : کارشناسى ارشد عمران

محمدچگینى

نائب رئیس، مدیر فنى، خدمات و پشتیبانى

سابقه: ١٢ سال داراى مدرک مدیر فنی و تکنسین فنى از وزارت صنعت و معدن

تحصیلات : کارشناسى ارشد عمران

حسام چگینى

حسام چگینى

مدیر ادارى و کنترل کیفیت

سابقه کار : ١٠ سال

تحصیلات : کارشناسى ارشد حقوق

مهدى زیارت

مهدى الى زیارت

نصب و اجرا

سابقه کار: ٢٠ سال

تحصیلات: فوق دیپلم برق

مرتضى فتحى

مرتضى فتحى

نصب و اجرا

سابقه کار: ١٢ سال

تحصیلات : لیسانس آسانسور

محسن خلیلى

نصب و اجرا

سابقه کار: ١۵ سال

تحصیلات : دیپلم

وحید سرمدى

وحید سرمدى

مدیریت ایمنى و HSE

سابقه کار ١٠ سال

تحصیلات :کارشناسى ارشد ایمنى ،بهداشت و محیط زیست

 

على کاظمى

سرویسکار

سابقه کار : ١٧ سال

تحصیلات: فوق دیپلم برق

حامد نوربخش

سرویسکار

سابقه کار: ۶ سال

تحصیلات : لیسانس برق

حامد شاهیوند

سرویسکار

سابقه کار : ١٠ سال

تحصیلات: لیسانس مکانیک

سعید شجاع

سعید شجاع

سرویسکار

سابقه کار: ١٢ سال

تحصیلات : فوق دیپلم آسانسور

0/5 (0 نظر)