blog

موتور DC آسانسور

انواع ترمز در موتور DC آسانسور

موتور DC آسانسور باعث حرکت کابین می‌شود. برای توقف کابین آسانسور روش‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند که هر کدام تفاوت‌هایی با هم دارند

Read More »
سبد خرید