موتور DC آسانسور

انواع ترمز در موتور DC آسانسور

موتور DC آسانسور باعث حرکت کابین می‌شود. برای توقف کابین آسانسور روش‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند که هر کدام تفاوت‌هایی با هم دارند

Read More »