نصب و راه اندازی آسانسور

نصب و راه اندازی آسانسور

آیین نامه‌های ذکر شده توسط ASME A17.1 برای حفاظت از ایمنی تکنسین‌ها و مسافران بسیار مهم هستند.

با این وجود، آنها قانون نیستند. آیین نامه‌ها هم برای آسانسورهای مسکونی و هم برای آسانسورهای تجاری هستند، اما ممکن است در هر کشور متفاوت باشند.

آسانسورهای تجاری به احتمال زیاد آیین نامه‌های بیشتری نسبت به آسانسورهای مسکونی دارند.

در آسانسور اوج گستران پادرا، توصیه می‌کنیم که از تمام الزامات استاندارد آسانسور پیروی کنید تا یک آسانسور مسکونی ایمن داشته باشید و بتوانید به بهترین وجه از توانایی‌های آن استفاده کنید.

اتاقک دستگاه و ایمنی شفت آسانسور

هر دو اتاقک دستگاه و شفت نیاز به حفاظت اضطراری دارند. در صورت آتش سوزی، به یک حسگر دود و آبپاش پروانه‌ای نیاز است.

اگر چندین کابین وجود داشته باشد، هر یک از آنها باید دارای حسگر دود و آبپاش پروانه‌ای باشند. بسته به ترجیح شما، می‌توانید یک آشکارساز گرما را جایگزین آبپاش پروانه‌ای کنید. حسگر دود و حرارت باید در پشت درب دسترسی نصب شوند و دارای ابعاد 60 در 60 سانتی متر باشند. اگر یک آبپاش برای شفت انتخاب کنید، باید توسط یک محافظ پشتیبانی شود.

اگر آسانسور نیاز به یک گودال داشته باشد، آن نیز باید از بسیاری از آیین نامه‌های مشابه با شفت پیروی کند، مانند یک آبپاش همراه با محافظ.

این ناحیه باید دارای عوامل روشنایی باشد و سوئیچ آنها در ارتفاع 45 تا 90 سانتی متری در بالای گودال قرار بگیرد.

برای جلوگیری از شوک الکتریکی، چراغ‌ها باید با یک خروجی GFI محافظت شوند و درون زمین قرار بگیرند.

در نهایت، باید یک سیستم تخلیه نصب شود که در صورت وجود نشت یا ترکیدگی لوله در گودال مورد استفاده قرار می‌گیرد. سیستم تخلیه از تجمع مایع در گودال جلوگیری می‌کند.

ویژگی‌های ایمنی انواع آسانسور

در حالی که اکثر سیستم‌ها بسیار ایمن هستند، اما هنوز هم نیاز به ایمنی بیشتر دارند. آسانسورهای هیدرولیکی هرگز در هوا معلق نیستند زیرا همیشه از یک بازوی هیدرولیکی آویزان می‌شوند.

آسانسورهای کابلی معمولا در هوا معلق هستند اما معمولا دارای حداقل چهار کابل فولادی می‌باشند که به آن وصل شده است.

هر کابل می تواند اتاقک را نگه دارد، اما در صورت قطع شدن همزمان تمامی آنها، ترمز اضطراری وارد عمل خواهد شد که از سقوط اتاقک جلوگیری می کند.

سبد خرید